Oprogramowanie do kalibracji i kontroli jakości

QA Medivisor Agent LE
Oprogramowanie do kalibracji monitorów

Oprogramowanie QA Medivisor Agent LE jest dostarczane wraz z monitorami JVC serii "i2" i "i3" wyposażonymi we wbudowane kalibratory. Oferuje ono pełen zakres kontroli i zarządzania monitorem, w tym kalibrację do właściwego poziomu luminancji, temperatury barwowej i odpowiedniej krzywej odwzorowania kolorów (gamma, DICOM, etc.).

Wraz z upływem czasu zmienia się poziom luminancji i/lub temperatura barwowa monitora. Oprogramowanie QA Medivisor Agent LE, poprzez wykonywanie okresowych kalibracji, przeciwdziała temu procesowi i umożliwia utrzymanie prawidłowych parametrów wyświetlanego obrazu przez cały czas eksploatacji monitora.

Graficzna prezentacja wyników kalibracji

Wyniki kalibracji są pokazywane nie tylko liczbowo, ale także w formie graficznej, co zapewnia szybką i łatwą analizę otrzymanych danych.

Historia kalibracji

Historia kalibracji zapisywana jest oddzielnie dla każdego monitora.
Oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do wyników poprzednio przeprowadzonych kalibracyjnych.

Harmonogram zadań

Harmonogram zadań to funkcja przypominająca użytkownikowi o wykonaniu zadanych czynności w konkretnym czasie. Możemy zaplanować testy dzienne i okresowe, a także na przykład wykonanie kalibracji monitora.

Łatwość procedury kalibracyjnej

Dzięki wbudowanemu z przodu monitora kalibratorowi (monitory serii "i2" i "i3") można w łatwy sposób, szybko i dokładnie skalibrować luminancję, krzywą wyświetlania (gamma, DICOM, etc.) i temperaturę barwową (tylko w monitorach kolorowych). Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Obrazy testowe

W oprogramowaniu QA Medivisor Agent LE zawarte są obrazy testowe, dzięki którym możliwa jest wizualna ocena prawidłowości pracy monitora.

Więcej informacji na stronie producenta

QA Medivisor Agent
Oprogramowanie do wykonywania testów akceptacyjnych i specjalistycznych

Oprogramowanie QA Medivisor Agent jest również dostępne wraz z zewnętrznym zestawemkalibracyjnym CAL-016.

Zgodność ze standardami medycznymi

Testy akceptacyjne i specjalistyczne są niezbędne do zapewnienia i utrzymania jakości obrazu wyświetlanego przez monitory medyczne. QA Medivisor pozwala na wykonywanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z następującymi standardami:

JESRA X-0093*B - Japońskie standardy inżynierskie dla aparatury radiacyjnej
AAPM TG18 - Amerykańskie Stowarzyszenie Fizyków Medycznych
DIN 6868-157 - Niemiecki Instytut Normalizacyjny
Digital Mammography QA guidelines – Europejskie standardy badań mammograficznych

Łatwość obsługi

Przeprowadzenie testów jest proste, łatwe i precyzyjne. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez oprogramowanie na ekranie monitora.

Każdy z powyższych standardów medycznych wymaga wykonania podczas testów akceptacyjnych i specjalistycznych różnych czynności kontrolny. Oprogramowanie QA Medivisor prowadzi użytkownika przez wszystkie wymagane do wykonania kroki, zgodnie z wybranym standardem. Testy akceptacyjne i specjalistyczne są łatwe do przeprowadzenia, a wyniki dokładne i precyzyjne.

Oprogramowanie QA Medivisor Agent zarządza danymi i generuje raporty w formacie PDF.

Medivisor Utility
Oprogramowanie do obsługi monitorów serii i3

Medivisor Utility to oprogramowanie narzędziowe przeznaczone do współpracy monitorami aktualnej serii i3 oraz z niektórymi modelami poprzedniej serii i2. Jest ono częścią pakietu QA Medivisor Agent - kompleksowego pakietu do kalibracji i kontroli jakości monitorów marki JVC.

Oprogramowanie to zapewnia użytkownikom wygodny dostęp z jednego miejsca (z jednego paska narzędziowego) do wszystkich funkcji monitora, takich jak: tryb dynamiczny, tryb tekstowy, podświetlenie klawiatury czy np. Visual Point. Co więcej, oprogramowanie Medivisor Utility daje możliwość jednoczesnej zmiany ustawień we wszystkich monitorach podłączonych do danego stanowiska pracy. Dodatkowo dla każdej funkcji można zdefiniować indywidualne skróty klawiaturowe zapewniające jeszcze szybsze jej uruchamianie.


PM Medivisor
Oprogramowanie do zdalnej kontroli i zarządzania monitorami

PM Medivisor to oprogramowanie sieciowe umożliwiające administratorowi systemu komputerowego stały zdalny nadzór i analizę pracy monitorów podłączonych do sieci.

Więcej informacji na stronie producenta


Strona główna | Aktualności | Oferta | Klienci | Kontakt | © 2024 Copyright DISOL Wszelkie prawa zastrzeżone.